Często zadawane pytania

P: Gdzie można uzyskać pomoc?

 

P: Co to jest rozszerzenie pliku?

O: Rozszerzenie pliku to grupa 3 lub 4 liter na końcu nazwy pliku. Rozszerzenie jest zazwyczaj oddzielone od nazwy pliku kropką. Na przykład w nazwie pliku WZNOWIENIE.doc rozszerzeniem jest część „doc”. Rozszerzenie określa typ pliku. Plik doc użyty w tym przykładzie jest dokumentem tekstowym utworzonym za pomocą programu Microsoft Word lub programu zgodnego z programem Word.

 

P: Czy do każdego rozszerzenia pliku jest potrzebny osobny program?

O: Nie zawsze. Często programy o podobnym przeznaczeniu (np. edytory tekstów, edytory graficzne lub programy księgowe) mogą być używane z wieloma rozszerzeniami plików. Na przykład plik TRANSPARENT.gif może zostać otwarty za pomocą wielu programów graficznych obsługujących rozszerzenie gif. Wystarczy mieć jeden z tych programów, aby przeglądać i edytować pliki gif.

 

P: Wcześniej można było otwierać te pliki. Co się stało? Dlaczego system Windows nie może ich teraz otworzyć?

O: Możliwych jest kilka przyczyn. Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest to, że wcześniej na komputerze był zainstalowany program obsługujący pliki z tym rozszerzeniem, a teraz ten program nie jest zainstalowany. Mógł on zostać odinstalowany lub usunięty w inny sposób. Mógł też zostać zainstalowany nowy program obsługujący ten typ pliku. Nowe programy często są automatycznie ustawiane jako domyślne przeglądarki pewnych typów plików. Jeśli nowy program został później odinstalowany, na komputerze mógł pozostać inny program obsługujący ten typ pliku, ale nie jest on już skojarzony z tymi plikami z powodu wcześniejszego zainstalowania nowego programu. Aby naprawić ten problem, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy plik, który ma zostać otwarty, a następnie wybrać odpowiedni program z listy Otwórz za pomocą.

 

P: Jaki jest wpływ tej funkcji na prywatność?

O: Ta funkcja nie ma wpływu na prywatność użytkownika. Kiedy zostanie kliknięta pozycja Wyszukiwanie automatyczne, rozszerzenie pliku (np. zip) zostanie wysłane do tej witryny sieci Web w celu wyszukania odpowiednich informacji i oprogramowania. Nie zostaną wysłane żadne informacje osobiste.

 

P: Co zrobić, jeśli szukane rozszerzenie pliku nie jest tu wymienione?

O: Zalecane jest przeszukanie sieci web.

 

P: Dlaczego system Microsoft Windows automatycznie nie pobiera i nie instaluje oprogramowania?

O: Oprogramowanie pobrane z Internetu może zawierać wirusy lub powodować problemy z zabezpieczeniami. Należy dowiedzieć się, jaka firma jest producentem danego oprogramowania, aby na podstawie tych informacji zdecydować, czy pobrać oprogramowanie.

 

P: W jaki sposób administratorzy systemów mogą automatycznie instalować oprogramowanie?

O: Administratorzy systemów mogą używać technologii wdrażania firmy Microsoft, aby określać, które aplikacje powinny być instalowane dla danych rozszerzeń plików. Na komputerach korzystających z tej technologii odpowiednie oprogramowanie będzie instalowane automatycznie przy pierwszym otwarciu pliku z danym rozszerzeniem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz pliki ZAP w zestawie Resource Kit systemu Windows 2000 lub nowszego w folderze Zarządzanie konfiguracją komputera/Instalacja i obsługa oprogramowania/Technologia Instalatora Windows.

 

 


Copyright © 2013 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.  Centrum Obsługi Klientów | Warunki użytkowania | Znaki towarowe | Zasady zachowania poufności informacji